пятница, 29 декабря 2017 г.

Сіні палітон

Каткі віноўнікі ва ўсе часы.
Як яно было. На пяты дзень ад адкрыцця кавярні да нас пачаў заходзіць кот. Памочнік повара Марыля рэгулярна падкармлівала яго. Выносіла з кацельнай на ганак недаедки.

А ў той дзень кот не прыйшоў…
Не прыйшоў таму, што пад Злота ў мужыка раптоўна стаў кепскі настрой. Таму что ён пасварыўся зранку з жонкай. Псіхануў і вырашыў запіць. Увогуле, ён не пiy ўвесь гэты час. Нават  быў закадзіраваны два гады таму яшчэ у Віцебску. Так здарылася, што нагодай для сваркі стаў іх сын. Проста яму не хацелася ісці ў школу ў свой чацьверты класс бо баяўся Валодзі. Гэты Валодзя быў самым моцным хлопцам у классе і заўсёды чапіўся. (Дзіўна, праз трыццаць восем год, Валодзя памёр ад раку машонкі).
Але гэта будзе потым, а цяпер мужык ссіхануў, бо разумеў сына і дазволіў не ісці ў школу. Яго ў дзяцінстве таксама крыўдзіў самы моцны хлопец у класе. Пазіцыя маці была цалкам супрацьлеглая: яе бацькі выхавалі халоднай і цвярозай дзяўчынай. Маўляла - трэба праблемы вырашаць, а не хавацца ад іх. Яна казала, што сыну трэба ісці і даць Валодзе ў тык, бо трэба ісці на страх і толькі так яго можна пераадолець.
У сям’і і раней былі праблемы, але сёння градус кіпення дайшоў да піку. Мужчына сарваўся і нават не апранушы свой сіні любімы палітон, без шапкі сеў за руль свайго другога пассата і паехаеў у сторану Мураж. У салоне гучала незграбная для дадзенай сітуацыi мелодыя, фары прабівалі туман, серпантын дарогі цьмяніўся ад салёных слёзаў. Гэта былі слёзы абурэння назапашаныя гадамі злосці, дзіцячай крыўды… І ўсё гэта дзіўна міксавалася с настальгічнымі ўспамінамі пра дзяцінства на вёсцы.
Усё так і было. Падавалася, што толькі адно імгненне магло змяніць усіхні лёс. Так і сталася. За сваімі эмоцыямі мужчына не здолеў закмеціць невялічкі клубочак, які ляжаў на узбочыне дарогі. У святле фар клубочак ажыў і рванууся на другі бок дарогі, але не паспеў праскочыць вялікія зімовыя шыны. Цяпер, пэўна, пачастунак ад памочніка повара мусіў марнавацца на ганку “Кавярні”.

Марыля вырашыла пакуль няма кліентаў што можна пашукаць ката ў прылеску побач кавярні. Упершыню ж ён з’явіўся адтуль. Ён і раней мог знікаць на дзень-другі. Але сёння быў трэці дзень як яго не было. Яна і ўявіць сабе не магла, што роўна праз дзьве гадзіны кот апынецца на беразе Паўночнага Воласа.

-О гарачо, - усклінула Янка.
-Не спяшайся піць, хай астыне, - параіў её спадарожнік. Гэта быў мужчына гадоў пад сорак с крыху сівымі валасамі сабранымі ў пучок.
-Ведаеце, можа гэта не зусім да месца, мы толькі пазнаёміліся, але мне падабаюцца вашыя масіўныя рукі, - сказала Янка.
Мужчына не падаў віда, толькі ціха усміхнуўся. Ён ведаў, што яго рукі падабаліся шмат якім жанчынам.
Янка павярнула галаву і пачала назіраць за дрэывамі якія праляталі з вар’яцкай хуткасцю з бакоў трассы.
"Самс ін зэ уэй" - ціха заспавяў мабільны на заднім сядзенні.
Мужчына не звярнуў увагі на гэты гук. Наўогул падавалася, што ён быў недзе далека ад гэтага месца. Што не яго рукі трымалі кола, што не ён кіраваў аўтамабілем па затуманнаму шляху.
Янка дастала цыгарэту і не спытаўшы яго закурыла. Паспрабавала адчынць вакенца і тады мужчына сказуў:
- У меня не адчыняюцца вакенца.
І так яны ехалі у гэтым цыгарэтным дыму. Кожны са сваім светам у галаве. Пакуль не скончаўся бензін. Форд затарахцеў астаткамі і спыніўся.
Мужчына працягваў гладзець праз лабавое шкло …ён яшчэ ехаў. Можа ён уяўляў што ляціціь на касмічным караблі праз мільярды сузор’яў і галлактыкі? Раптоўна ён адчуў, што нехта штурхае яго ў плячо.
Я на пэўна пайду. - спытала Янка.
Яны разам вышлі з машыны. Разышліся ў розныя бакі і больша іх ніхто не бачыў акрамя Марылі, якая як раз выходзіла з прылеску ў пошуках ката.
Мужчна! -ускрыкнула яна. Мужчына - будзьце мужчынай дапамагіце знайсці ката!
Ён азірнўся, паціснуў плячыма і пайшоў далей і знік ў тумане.

- Васіль не бярэ трубку, зараза, апошні раз казаў што выехаў з Карасіна, - прамовіў кіроўца Уазіка "буханкі".
- Можа ізноўку дзе стаў на трассе з ягоным карчом, - падмеціў пассажыр.
- Не дзіва калі ў Банкірскага рамантуецца, - сказаў трэці.
- А дзе за такія грошы ў нашым балоце лепш адрамантаваць можна? - запытаў кіроўца.
- Так, - адказалі мужыкі і закурылі.
- Дык што робім? Лазня топіцца, гарэлка стыне… У паветры з’явілася паўза.
- Ну пад'едзім на запраўку… яшчэ мо півам на "Кавярні" затарымся, а там і Васіль на сувязь выйдзе. Вырышыли мужыкі. Буханка ліха павярнула да паркоўкі.

Цёмныя вочы барэмэна зірнулі на нечаканых наведвальнікаў. Звычайна тут рэдка хто заходзіў.
Цемнае ёсць? - запыталі наведвальнікі.
Скончылася, - незадаволена прамовіў бармэн.
Забярыце сваю каву, - перавеў позірк бармэн на дзяўчыну якая сядзела за столікам у дальнім куце.
А хто гэта? - спытаў адзін з наведвальнікаў бармэна.
А самі спытайце калі цікава.
Мужчына падашоў у закуток да століка незнаёмкі.
Тая вытрывала яго доўгі позірк, узяла каву і зрабіла доўгі глыток.
Як вас зваць, - спытала яна ў незнаёмца падняўшы вочы насустрач позірку.
Той нічога не адказаў і дзеля спрытнасці захацеў падпаліц цыгарэту.
- А можна мне, - запытала дзяўчына.
У нас не кураць, - прамовіў бармэн голасам бібліятэкара з другога боку.
Мужчына стапануўся і схаваў цыгарэту.
А куды вы едзіце, -спытала дзяўчына.
Едзем з мальцамі адпачыць у лазні, хочаш паехалі за намі.
А я да славутага слабоцкага касцела не магу дабрацца.
О! - нечакана узрадваўся мужчына. Мы як раз едзем у той бок. Можам падкінуць.
Набіты уазік выруліў на шашу. Як цябе хоць зваць? - Янка…

Праз паўтары гадзіны мужчына з пляцакам з заплеччам выйшаў на шашу. Тройчы яго хацелі падвезці, але з студэнскіх часоў ён разлюбіў ездзіць аўтаспынам. Аўтаспын выклікаў непрыемныя ўспаміны звязанные з студэнскім часам. Ён не любіў узгадываць мінулае. Аднойчы і раз і назаўжды ён вырашыў усё забыць. Ніхто з яго знаёмых не мог дакладна сказаць была лі у яго сям’я, дзе і кім вучыўся. Здавалася што ён і сам не ўзгадаў бы мінулае.
Прайшоўшы трыцаць метраў па абледзянелай шышы ён пачаў хрыплаватае мяўканне з хмызняка побач з дарогай. Кот падумаў ён.  Звычайна ён ніколі нікога не шкадаваў, а сябе тым больш. Але сёння быў такі настрой, што яму захацелася дапамагчы кату. Дапамагчы сысці ў іншы свет па-людску, не самотна, а пад спачувальным поглядам жывой істоты. Пяшчотна падабраўшы скалечанае цельца ён асцярожна паклаў яго сабе у пляцак.
З гэтым пляцаком у яго было цэлая гісторыя, успаміны, якія адначасова і цешылі, і вярэдзілі душу. Гэты пляцак яму дала дзіўная дзяўчына, якая была ў ягоным жыцці самым дарагім чалавекам, захапіла ўсе ягоныя думкі і пачуцці, а потым гэтак жа раптоўна знікла, не пакінуўшы ані следу. Толькі гэты пляцак і адлюстроуваў сапраўднасць тых падзей, якія здаваліся цяпер прыгожаю мараю. Па шчырасці, ён пазней зразумеў, што тая дзяўчына была не адсюль, не з гэтай планеты, у яго было такое моцнае адчуванне. Ён узгадваў яе мяккае цела, надзвычай далікатную скуру, погляд гіпнатычных чорных вачэй, якія былі быццам тунэлі некуды зусім у іншыя прасторы, яе голас, які таксама рабіў дзіўныя рэчы са слыхам. Скалечаная істота ў пляцаку сцішылася і ўжо не дзерла душу сваім роспачным енкам.

Уазік прадзіраўся праз шчыльныя пласты тумана і ў кожнага з пассажыраў у галаве круціліся думкі пра нешта таямнічае, нязведаннае, але такое блізкае і знаёмае кожнаму. Раз пораз дарогу перабягаў лось. Часам выскокваў заяц. Бывалі і лісіцы.
- Нейкі заапарк, - падумала Янка. І мы ў ім галоўня персанажы.

Праз некалькі хвілін з тумана узнікла невядомая істота. Раздезрбанная жалезная туша разбітага на ласкуты невядомага аўтамабіля.. Кіроўца уазіка адпусціў газ. Моцна хістаючыся з пляшкай у руках адразу за разбітай тачкай пасярод тумана стаяў мужык як зомбі у адніг нагавіцах. Было відавочна што ён п’яны. Уазік спыніўуся. З акенца данеслася, Вам дапамагчы? У адказ яны пачулі гістырычная мармытанне…з якіх яны зразумелі.
- Яму ня трэба ісці ў школу…не нетрэба увогуле, што гэта дурніца ведае пра страх!
А потым чалавек з усяе моцы – аж зазвінела жалеза і ўвушшу, ляснуў па кабіне.
- Ну давай, давай, выхадзі! — зароў ён. — Толькі ты і я!” Мужыкі ва ўазіку абурана загаманілі пра тое, што трэба правучыць нахабніка. П’яны, п’яны, а розум губляць не трэба. З ім па-людску, а ён як скаціна. Паадчынялі дзверы і высыпалі мўкліва вонкі як гурт спецназаўцаў. Няўцямна акінуўшы позіркам мужыкоў, ён замахнуўся пляшкаю на бліжэйшага. Але амаль адразу нацэлены рэзкі ўдар ў галаву зваліў яго з ног. З носу лінула юшка і ейная яскравая чырвань абудзіла ў гэтых добрых жартаўлівых дзецюках драпежнасць. Як зграя хартоў яны кінуліся на яго ўсе разам, гатовыя разадраць ахвяру на лахманы.
Шчымлівы боль змусіў Янку ўмяшацца ў бойку, за якою яна спачатку назірала абыякава, не здольная пазбыцца адчування, што ўсё гэта адбываецца ўвосне. Ёй стала амаль фізічна балюча і яна нячутна папрасіла: “Спыніцеся, калі ласка…” І яе пачулі ў гэтым гвалце. Мужыкі адразу сціхлі, разгублена разышліся ў бакі. Янка схілілася над мізэрным целам, узяла галаву, якая нібыта належала закатаванаму фашыстамі партызану, сабе на калені.
—Я….я не баюся, — захліпаў ён, пускаючы з роту крывавыя бурбалкі. — Чуеш? Я не баюся. Ты мне верыш?
У ягоных словах чувалася вялізная палёгка і радасць.
—Веру, — яна пяшчотна правяла далонню па ягонай замурзанай у бруд і кроў галаве. 
Нехта з мужыкоў прапанаваў узяць яго з сабою ў лазню.  

Уазік паехаў далей. Праз пару кіламетраў фары знайшлі ў тумане яшчэ адзін чалавечы сілуэт.
- О гэта Васіль - здзівіўуся кіроўца. — Во куды яго занесла. Наш мясцовы дзівак, — здаецца, нават з нейкім гонарам сказаў ён Янцы.
Так самотна выглядала гэтая асабістая, незалежная постаць, што Янка папрасіла кіроўцу спыніцца, каб ёй выйсці. Яна проста адчула, што ейнай месца побач з тым паглыбленым у туман чалавекам. Яе проста зацягвала туды адчуваннем прызначанасці да менавіта гэтага месца, як калі пры складванні пазла рука нават несвядома нясе кавалачак туды, дзе ён мае быць.

Янка ачулася ад гаючага супакою, калі ейны новы знаёмец, з якім яны нават не сказалі ані слова, паторгаў яе за руку.
Мы прыйшлі.
Куды?
Развітацца з сябрам.
Яны выйшлі на бераг возера Паўночны Волас. Васіль дастаў невялікую рыдлеўку і пачаў капаць. Янка здіўленна назірала за гэтым прысеўшы на паваленная прашлагоднімі вятрамі дрэвам.

Перавеўшы дух змерзлымі пальцамі Васіль скінуў пляцак на землю. У імгненне нешта фыркнула ў ім і імкліва пранеслася ў яго паміж нагамі.
Жывы.

Павольна над празрыстым люстэркам Паўночнага Воласа скрозь гушчар тумана прабіваліся першыя промні сонейка якія асвяцілі дзьве чалавечыя постаці. Дык вось які ён слабодкаўскі касцел - прамовіла Янка, углядаючыся у гарызонт. Дык вось, хто падараваў мне пляцакам - падумаў мужчына.

пятница, 22 декабря 2017 г.

Браслав - любовь моя

Музыка А.Пахмутова. Слова Неизвестный.

Браслав - любовь моя,
Сосны средь синих фьердов
Волны свободы бегут без конца.
Браслав - любовь моя!

Видишь зарниц парад -
Отблески молний ярких;
Громом над нами из прошлого знак
Видишь зарниц парад!

Парус взмывает вверх!
Снова легенда Браслав!
Вновь вдохновляются жители здесь!
Парус взмывает вверх!

Молодость или смерть!
Viva in Letom
Солнцу свободы в Дривятах гореть!
Молодость или смерть!

Браслав - любовь моя,
Озеро до горизонта
Летом палаток будет не счесть.
Браслав - любовь моя!

Молодость или смерть!
Этого поколения клятва.
Солнцу свободы в Дривятах гореть!
Молодость или смерть!

суббота, 4 ноября 2017 г.

Наболевшее про моторы

Спереди Мак Ферсон, сзади балка
Бескомпромиссная модульная кинематика!
Свободное пространство море:
Прикинь задние сиденья складываются вровень!

Продавил в полик?
Запомни это поники!
Камертон мотора поёт сладко!
Ммм… чувствуешь соки мощности и магию фальстарта?!

Между прочим дизайн от Луи Мансарда
Резким движением штриха на кузове:
Вот тут немного агрессии,
Россыпь диодов добавит престижа в каждой лужене.

Хороших дорог дадим не скоро,
Берите эту с “зимним пакетом” по акции
Дорожный просвет, как у трактора!
Только самого Луи тошнит от такой сатисфакции!

Экокожа с прострочкой,
Руль с приливом под хваты
Тачпад магнитолы с камерой заднего захвата!
Теща скажет: зятёк машина, что надо!

Нет страха перед безызвестностью.
Гарантия и сервис при первой возможности.
Вот она уверенность в завтрашний день
Хотя программно отказы заложены!

Тыщи пробега, годы и лета гарантии
Как будто она залог моих ощущений
Прочь руки от философии передвижения
Не видать на переплавке, дедовского виллиса.

Кризис 70х не куда не делся
600 л.с. снятых с Вэ восемь
подольше продержаться в упряжи
двухлитровых, турбо-компрессорных свистоперделок

Вискомуфтам и халдэксам не долго ходить по этой земле.
Торсен, жесткий диф, бьет всех на лопатки,
а скоро и вовсе мотор колесо затмит всех.
Лучше тщательней относиться к резине!

Вот только грусть закралась о вечном…
О инженерной мощности и качестве сборки,
Продуманности в каждой мелочи
О академическом дизайне на веки вечные…

О ресурсе в миллионы километров
Это вам за очередью в восьмидесятые и ностые
Таких технологий больше не будет
Ни двойных поперечных, ни рам
Ни лонжеронов через весь кузов

Еще одолевает грусть по заднеприводной немецкой классике
Помню как на летней резине гонял из ФРГ в Тольятти
Ода о рядной шестерочке и приемистости.
Что при вдавливании в полик не раз уносила меня от агрессии.

Поворот ключа, ровный рокот шестерки.
Ты в курсе что сбалансированней мотора в мире нету?
Двенадцать цилиндров не берем в расчет
Лишняя масса в любой ипостаси не всегда к добру.

На работающий движок можно без проблем
Ставить ребром двухрублевую монету.
Линейная связь и тяга по педали газа
С нуля до восьми тысяч оборотов в минуту!

Проверку твоих драйверских качеств
Делает сам автомобиль, а не дорога!
Когда зядняя ось опережает переднюю
Может показаться, что перед поездкой выпил банку колы все-таки в жизни последнюю.
Но доворот руля против хода скольжения
И ты в контроллируемом заносе в двух миллиметрах
возле отбойника да боли знакомого.
Вот тогда становится понятно, что машина из правильного теста.
И руки, и голова из нужных мест и все еще на месте.

Делали раньше машины?
Как по рельсам в каждом повороте!
На ухабах, как корабль
А какая кожа, а велюр, а запах!

Включишь Жо Дасена по мафану.
Закуришь Мальборо и наслаждаешься трассой.
Вот она радость о близости цивилизации
И дела сразу начинали решаться как надо!

Сегодня нет сигарет нормальных
На трассе черным-черно от трафика
Все идет своим чередом в черте КАДА
Жизнь репликанта по соседству с маркетом!

Выход один автомобиль своей философией
Должен быть больше чем просто «колеса»
Спрос, как правило на такие модели
Из года в год, даже в самые сложные времена
Превышает предложение!

Рынок пестрит стоящими решениями
Имея гараж, опыт и некоторые скилы
Каждому вполне содержать по силам
Любой автомобиль из "Высшей лиги"

Вместо быстрого кредита на годы
Где все включено и по акции
Откладываем наличкой в золоте.
Не растраченные по мелочам радости.

Мне возможно похвастаться то особо не о чем
Но я знаток историй полезных
В мире моторов полно приключений
И дымя Житаном все ставим на красное.

вторник, 3 октября 2017 г.

SOS, STING

На острове Чайчин, где ты не бывал.
Послание в бутлке утконос отыскал.
Но текст непанятны, кажысь по ангельску
Что то там SOS, STING и адрес прописки

Бутылку в руку, сам в лодку
Часа два грести до причала в город
Нельзя, чтоб послание осталось в песке
Нужно спасти человека быстрей

На почте адресата такого не слышали, 
На вокзале только руки разводят в стороны
Решил так, поедука на велике в столицу
Там про SOS явно что то слышали

Путь не короткий и не близкий
Ночую в палатке ем сосиски
Что за мужик такой и откуда?
Чем живет, какую рыбу любит?

Нет ответов сплошные дагадки
Столица встретила холодно
Осень, ветер, зябко...
Стинга не видели, одного спросил я

Он говорит смотри на афишу STING там!
Глаза поднял, мужик на картинки с улыбкой
Вот и находка, но послание не отдано
Далей думка пайшла па беларуску

Кастрычнік, блукаю другі дзень
Бачу, што дарма я так хутка ляцеў
Трэба варочыць да хаты заўзята
Не такі я на вольны час багаты

Сцінг дараженькі, вяншую са святам
Ліст аддадуць, алеж пэўна не ўбачымся
Трымайся асілкам на гэтай планеце
Настрой бадзеры праз справы ў тэксте

Зоркі даны нам, каб не блукаць па свеце
Мо калі позірк уздымеш на Палярную
Ведай у гэты час Беларусы так сама паднялі свой позірк
SOS мы злавілі, а ты ратуй сабе сам братка
Міра, каханяня і творчага шчасця!
Качкадюзюб выратаванец назаўжды знік за дахам…

пятница, 29 сентября 2017 г.

Пошумим, покричим всем нужны слова...

Ресторатору нужен юрист по ютуб и сети интернет,
чтобы не сболтнуть лишнего и не хайпануть вместо бабла бед!
Лучше уж в словесной битве переходить на личности
Реконструируя классовый беспредел каждой строчкой из нищего к славе или хз!
Грубость, мать успеха...
Сила, отец порядка...
За ширмой из бесприличия - марианетки, как и везде одной системы:
Желчь и успех сразились в схватке
Мир неделим
Маргинал Шнуров, сменился маргиналом Славой!
Рэп балтл, это совсем не дуэль
За слово никто не в ответе
Под шум и всеобщую истерию
Где провокация, где разрыв шаблона?
Если после выстрела враг сам протянет тебе батл холодного пива!

У меня достаточно слов, чтобы не опускаться до простейших низшего порядка без мата.
Вы настолько нищие, что за оскорбление в свою защиту вы не можете нанять даже самого дешевого адвоката. Но мне нечего сказать по крупному, я нищий, без тачки и живу с мамой, а телочки не дают, хотя я уверен лакомый для каждой.
Главной темой для меня не битва, а придумать заново как назвать рэп, но я знаю, пока не пригреет здесь, мы все равно будем мечтать про теплый успех и каллифорнийские штаты. Вместо читки, состязание называть по теплому реп батлом. Когда я смотрю на тебя, я вижу Гагарина, в стакане яблочный сок и бесконечный космос, а я нагишом с телочками и на надувном матрасе в Браславе. Успех безразличен, дышу эндорфином, когда не бухаешь и ЗОЖ по кайфу. Полной грудью ловить кислород и не думать про деньги шурша в кармане последним листом налика. Да я знаю что я фантазер, солнечный мальчик озерный, но перемены в мире начинаю с себя самого хоть и не стихийно. У меня был блог, я писал картины и проглатывал тысячи миль на своей единственной в этой части наллактике машине. На собеседованиях меня спрашивали, какие ваши достижения? Работал в крупных копрорациях, как бы не было но в договоре в один миллион вложены и мои старания. Тачка скончалась, другие побоку, корпарации не единожды посылал делая ставку на совесть. Классное детство, друзей полный двор, но за мной по прежнему нет никого и время набирает скорость. Много мне не надо, только самое необходимое, красивый вид из окна, надежных людей и дело всей жизни,
а вместо яблочного пусть будет гранатовый. Раунд.
 
Я смотрю ты брат унываешь, может ты до сих пор не в дупляешь? Да можно хоть триста тысяч раз успешным быть, счастье все равно может тебя на всегда позабыть. Тачки, телочки, розывые закаты? Да ты язык сначала подтяни - собрался он в штаты. Ты то от мамкиной сиськи оторвись не понарошку, глядишь и выйдешь к следующем сезону на гламурную красную почти голливудскую ковровую дорожку! Да деньги не помогут таким как ты, поверь. Тебе и через задний двор нужные люди всегда бы открыли дверь, но ведь нет мазы? Нет авторитета? Это потому что нет братан мощного пиетета. Ты все еще мозгами на больничке завис, где друзья ? Где все эти кореша ? Каждый день простую тушенку кушаешь, а при встрече че та тебе выдаю? Панк слушаешь? Да буть я на твоем месте, давно бы уже ебашил бабло, и гонял да хотябы на новенькой весте. Думаешь придет левый дядя решит вопрос? Да возми себя в руки и иди в перед а не плачь как мелкий молокосос. Какой нахУй гранатовый брат, набирай темного и рассказывай мне перед камином историю словно гремя в набатт. Где ты к цели идешь просто и четко. Без сраной политики. Фантазий. И очень заумной галыгинской аналитики. Рррраунд.
 
Эх..нечего сказать, крепко хватанул за яйца...глубоко капнул, как говорят "по братски". Кто не знает если слышите это слово "по братски" значит скоро поедут танки. Слеза поганка пробежала по щеке, как утренний ящур светанул в еблет. Мощнейшего питета нету - в точку, прокрастинация якорем стопит. Кевин коснер морской волк в голове, а наделе забитый в будку цепной щенок голодный как будто. Каждый готов мутить мазу, но на деле пусто, все хотят все и сразу гарантированно без авантюризма. Я конечно чувачек стремный, но среди чужиз волков пользуюсь автаритетом. Жаль что вместо дел с ними, только злость и решительно прописать вертухана в кедах и пойти спать домой. Я недавно понял в чем проблема моя, портизанский набат с детства звонит в колокол. Мне кажется что везде продолжается битва, что мы народ который бьется с врагом в месте. На деле все похоже на разбросанную конгламерацию, брат ради хайпа душит брата, работодатель ради лучшей выгоды экономит на воздушных фильтрах, превращая сборочные корпуса в концлагеря асвенцима. Каждый месяц после честной прибыли, как пятьсот грам хлеба, по пиццот рублей чтобы не сдох до следующего рабочего выхода. У нас кризис, низкая рентабильность, сцут в уши и на шее петлю завязываают. Но мы не о политике, партизан живет в душе, марат казей 2, но не изменить ситуации пустив поезд в кювет. Мирное небо над головой подразумевает только работу над самим собой и поиск мирной тропинки где рай для тебя наступит. А так ты прав идеи никому не нужны, только готовый продукт, а писульками сыт не будешь. Что поделать будем жить, если не лежать валетом. Телочкам пофиг, кто ты, главное чтобы был рядом. Я уверен, что найду такую и свалю от мамы внезапно. Экономлю силы, потому что в мыслях Вьетнам, иногда там такая заруба, что в настоещем мире штаны сваливаются. Тихой укромной коморы нету и пацанов нядежных с пивком чтобы мутить крепкую тему. Чужой город, чужой ритм, я в бункере, но ввход не позабыл. Часто бываю в миру и набираю новобранцев, если колокол зазвонит боекомплект лежит и прокрастинации цепи моментом будет перекушены. Даже если стартану на Юпитер, на полный желудок для пельменей с ул. Гагарина у меня всегда есть третье измерение. Раунд.
 

вторник, 5 сентября 2017 г.

Нам катаклізмы не страшны.

Пакуль у Беларусі ёсць субботнікі
Нам катаклізмы не страшны
Пакуль Фальксваген "дізельгейтам" бьюць па каленях
Я набываю пад разборку яшчэ адзін Гольф тры -
Хто як, а я транспартам гарантавана забяспечаны.

Пакуль кіраўнікі мараць аб электрамабіле Тэсла ці на худы канец Белджы
Я стаўлю-матор калясо на свой ММВЗ ці TREK і адпраўляюсь па грыбы.
Пакуль развіваюць футбол, хакей і скарасныя магістралі ціпа "хайвей"
Я як падсыпаў з свайго кармана выезд на трассу так і падсыпаць буду далей -.
хаця транспартны налог па ўсё краіне плацім чэсна.

Пакуль інастранцам безвізавы ў Аэрапорце любезна
Мне гарантавана дулю у паспарце, на любым пагран перездзе.
Пакуль вакол усе жывуць як ёсць
Я у марах, а сення тата сказаў давай малец садзiсь у тачку i уматывай.

Дзеці пайшлі ў школу ўчора,
Зноў змена Міністра.
Растуць пенсіі
і камуналка неафіццыйна.

Пасля дажджу сонца
Лужы пайшлі на спад.
Выпей кавы браток!
Руш далей калоць дровы.
І шчасцем будзеш гарантавана забяспечаны!

среда, 30 августа 2017 г.

Як працу знайшоў, жыцце цікавей пайшло!

На braslaw.by Ігнат вакансію знайшоў!
Адразу ж новы віток жыцця пайшоў.
Шмат спраў, аклічнасцяў, час апрануўся ў галіфэ.
Даслужусь да падпалкоўніка міліцыі і жонцы набуду калье!

А калі ты "Уладар", з якога небуць парка Айтэкаўскіх зьяў,
прыедзь мілок на Браславы, каб у гаражы заснаваць канкурэнта IBM і нават EPAM!
Адразуж вакол Снуд, пачнуць асвальтаваць дарогу.
А пад Цяцеркамі будаваць новы гарналыжны комплекс

Адчыняць дзверы для бізнэсу з Даўгаўпілса
Мы ім ваду і каўбасу, а яны нам лекі і яйкі страуса
Пад Пятушкамі як раней  самалеты будуць узлятаць у неба
Кожнаму інастранцу кавалак угра і ільготная засяленне ў Разеце.

На Друйцы ізноў запрацуе ГЭС
Браслаў стане з усіх бакоў энергетічна забяспечаны
Мо хтосьці яшчэ вырашыць у гэтым прыгожым краі застацца.
Чуў як пад Друяй, адкапалі межгалактычную станцыю

Аднаго зялёнага месныя злавілі
Казаў няма такой прыгожосці нідзе ва ўсім міры!
У школах зьявілася чарга з бацькоў
На Браслаўскіх азерах лепшая сістэма школ!

На тэррыторыі АТП18
З кампазітаў і углевалакна пачалі плясці вінты для лёгкаматорнай авіацыі.
Па азерах пайшло зарыбленіе
Такі добры клеў бачыла толькі старае пакаленіе.

Шмат з таго часа змен прайшло
Як сабе працу на braslaw. by знайшоў!

вторник, 29 августа 2017 г.

Американский гонзо. В строю.

Сегодня ехал и подумал, что машина хоть и своенравный механизм, но тоже приручаемый.

В самом начале мы ничего не знали друг о друге. Я только только наспех собрал двигатель, только только перебрал подвеску и тормоза и сразу начал ездить. После 9 лет простоя первым делом поехал в Минск за 250 км в одну сторону. И что получилось? Машина справилась..при том что форсунка лила не подецки, подкапчивая дизельком при каждом разгоне. Потом снова стоянка я пытался понять в чем причина большого расхода, параллельно решались мелкие проблемы, начиная с замены датчиков и заканчивая оттиранием всяких наклеек.

С помощью друга я узнал, что такое кик даун и тапка в пол. Потом поездки по гравийке в лесу в стиле Колин макрей и ничего не отвалилось. Немного правда, но очень азартно. Перевозка дюралюминиевой лодки на багажнике на крыше...ночевка в салоне. Первое То. Потом пару тысяч пробега в первом сезоне. Слет Американских автомобилей, ночные покатушки по трассе. Небольшая спячка. Февральское пробуждение...зимнее сафари, вождение на льду, снежной каше. Первые привычки что к чему. Что есть тепло в печке, какой режим и куда, сколько дуть. Езда без АБС, Трэкшн, анти пробуксовки. Зимние дальняки с обгоном фур, цеплянием заснеженных обочин... штурм снегопадов и грейдеров. Полный салон вещей, полный салон людей...полный по максиму внутри и на всех подвесках...Первая любовь. Ты смотришь за машиной и временно ловишь на мысли, что и она уже совсем не та что была раньше, неизвестная система координат. Открыл капот - понятно. Окинул взором приборную панель - в норме. Первые житейские правила тоже появилис. На авось не едем. Поспешишь людей насмешишь. Заправлялся возьми с собой масла. Не подвози кого попало.

Конечно без сварки не обошлось, но мы тоже ходим к стоматологу. Сколы появились? Небеда баночка с подобранный краской и лаком давно прописалась в глубине холодильника. Убираешь дом, убираешь и машину. Солнце обещали можно и намылить бока. Пока стиралка приводит в порядок твое белье, ты планомерно "керхером" сбиваешь мошкору с граней своего железного друга.

В грибы? Поехали. Налево, можно и туда. По рабочим делам можно и ускорится. По гравийке, чтобы не трясло - обязательно закладывая как Колин Макрей в каждом повороте. Время от времени СТО...замена на новое, смазка и восстановление доступных узлов. Потом очередное ТО...налоги и еще один сезон начал терпеливо дожидаться своего часа.

Даже если время от времени идешь пешком или на велике, нет ничего как приятней вспомнить, что тебя дожидается дома еще одно измерение впечатлений, где то еще с неизведанным, но в то же время с уже знакомым характером. Могло ли быть все по другому, конечно, но то что было стало историей и никогда не вернуть. Только редкие фотоснимки и воспоминание всех тех кто был рядом. А большего наверно и не стоит ожидать от авто. Про секунды до сотни я ни разу и не вспомнил, до максималочки не доходил, в шашечки не играл...простые мили газолиновых впечатлений где то на краю галактики на американской машине из 80х.

Страх и неопределенность пропали. Садишься за руль и примерно понятно что делать, а автомобиль тоже у же знает чего от тебя ожидать... зона комфорта с оглядкой на то что было раньше.

Стоит сесть в другой автомобиль и попадаешь в ваккум...там нет истории...есть процесс, есть действие, но результат настолько стремителен, что в общем то об автомобиле и вспоминать не приходится, перемещаясь на совсем другой уровень потребления...примерно в ту корзину, где недавно искал чистые носки...

и это аксиома...все вокруг нас быстротечно и это как исключение долгая возня с чем либо...с авто, людьми, воспоминаниями. Мир не стоит на месте и мы вынужденны захлопывать дверь передавать ключи в новые руки и начинать идти не оглядываясь к новой цели.

А из всего что есть на свете надо не мили, не газолин, новые запчасти, а просто чтобы кто то был рядом, тот кому ты дорог и то кто тебе не безразличен. Если за авто следить она в какой то мере становится дефакто таким существом, но с человеком не сравнится...только как инструмент терпеливо дожидаясь своего мастера, который терпеливо дожидается очередного заказа и доставки так нужных дефицитных запчастей.


пятница, 4 августа 2017 г.

Хоть и сами без штанов

Тунеядец Иванов, третий год ни ест не пьет
А дикрет все не отменят, хоть и сами без штанов
Между ними тает лед и грустит честной народ,
А НЕМИГУ заливает выше крыш который год...

Радио орет, он как будто прокажен
Выключай  дружок скорей, чтоб не стало холодней
Визочку продли, языки скорей учи
Тестировщиком попробуй вот и станет веселей

воскресенье, 23 июля 2017 г.

Трэба рушыць

Уезжаю в США
Грусть нашла о прошлом
Сам не знаю почему
Но я здесь не нужен

Не хочу, как Джони Деп
Сгинуть в чуждом крае
Сигануть с обрыва вниз
Гонимый фантазией

Снова в странствия, как дед
Ради лучшей доли
С узелком меж узких плеч
В путь дорогу дальнюю

Знаю я, что мир большой
Много в нем хорошего
Я иду, а он за мной
Вышлет мне апостолов

У Петра в руке М6
Павел с кольтом праведным
Каласы сярпом пажнем
На далекам Айленде

Заспяваў жаўрук у небе
Ходзяць хмура тучы
Толькі я стаю у рост
Дыхаю, планую

Трэба засачыць у бузу
Часу мо i хопiць
Дзякуй я кажу ўсім
Далей трэба рушыць...